Remont i modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Dobromierzyce

Na podstawie umowy nr 00776-6930-UM0341618/11 zawartej w dniu 5 października 2011r. o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007–2013.

Remont świetlico - remizy w miejscowości Alojzów

Na podstawie Umowy z 12.05.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00565-6930-UM0340809/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Remont świetlico - remizy w miejscowości Alojzów”

Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Malice

Na podstawie Umowy z 03.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00420-6930-UM0340811/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację ''Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Malice''.

Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Podhorce

Na podstawie Umowy z 03.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00421-6930-UM0340807/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację ''Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Podhorce''

Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Strzyżowiec gm. Werbkowice

Na podstawie Umowy nr 00643-6930-UM0330777/14 z dnia 30.09.2014 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Strzyżowiec gm. Werbkowice”.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes