Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Kotorów

Na podstawie Umowy z 07.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00145-6930-UM0330190/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację "Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku (placu zabaw) dla mieszkańców i gości w miejscowości Kotorów''.

Remont budynku-świetlico remizy i budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 15 i 16 w miejscowości Wronowice

Na podstawie Umowy z 07.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00144-6930-UM0330132/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację "Remont budynku świetlico-remizy i budowa zbiornika na ścieki sanitarne na działce nr 15 i 16 w miejscowości Wronowice".

Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Werbkowice

Na podstawie Umowy nr 00401-6921-UM0300442/13 z dnia 27.09.2013 r., w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Modernizacja Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Werbkowice”.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice

Umowa nr 00274-6921-UM0300336/11 z dnia 22 listopada 2011r. w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wartość dofinansowania inwestycji 3 435 777 zł.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią dla Alojzowa i Gozdowa Gm. Werbkowice

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami z pompownią dla Alojzowa i Gozdowa Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Werbkowice oraz budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla części miejscowości Gozdów Gm. Werbkowice zasilana z wodociągu Czerniczyn Gm. Hrubieszów z budową przejścia sieci wodociągowej pod drogą krajową nr 74

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes