IV Sesja Rady Gminy Werbkowice
Featured

IV Sesja Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 609 z późn. zm.) zwołuję IV Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2024r. (czwartek) o godz.9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach przy ul. Piłsudskiego Józefa 2 (I piętro) z proponowanym porządkiem obrad:

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice
Featured

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

III Sesja Rady Gminy Werbkowice
Featured

III Sesja Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 609 z pożn, zm.) zwołuję III Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 11 czerwca 2024 r. (wtorek) o godz.: 9:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach przy ul. Piłsudskiego Józefa 2 (I piętro) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr LXXV/413/2024 z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2024, zawiadamiam, że w dniu 6 czerwca 2024 roku o godzinie 08:15 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

ZAWIADOMIENIE O II POSIEDZENIU  KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Featured

Zawiadomienie o II posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Dnia 31 maja 2024 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

II Sesja Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. 609) zwołuję II Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. (środa) o godz.: 9:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach przy ul. Piłsudskiego Józefa 2 (I piętro) z proponowanym porządkiem obrad:

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes