Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) – Komisja powoływana przez Wójta, działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, której zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.

Jak GKRPA może Ci pomóc?

Osoba z Twojego otoczenia lub jakaś instytucja w trosce o Ciebie postanowiła napisać do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosek z prośbą o zbadanie czy jesteś osobą uzależnioną. (wzór wniosku)

Zapraszamy Cię na rozmowę, aby wyjaśnić tę sprawę i wspólnie znaleźć dobre rozwiązanie. W trakcie spotkania z Komisją dowiadujesz się jakie są możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją – są one przedstawione poniżej.

Jeśli powiesz TAK uzależnienie to mój problem i chcę sobie z nim poradzić – Komisja proponuje Ci podjęcie dobrowolnego leczenia w Poradni Odwykowej.

Jesteś umówiony na pierwszą wizytę do specjalisty od spraw uzależnień, który będzie pomagał Ci w poradzeniu sobie z tym problemem. Rozmowy z nim nazywane są terapią i są nieodpłatne.

To specjalista decyduje o formie i czasie trwania Twojej terapii oraz o momencie jej zakończenia.

Sam nie możesz przerwać leczenia – jeśli tak się stanie Komisja ma obowiązek skierowania Twojej sprawy na drogę sądową. W spawie sądowej sędzia Sądu Rejonowego w Hrubieszowie decyduje czy zapadnie wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego.

Prosimy Cię o dostarczenie do Komisji raz w miesiącu zaświadczenia o ilości rozmów odbytych z terapeutą.
Jeśli powiesz NIE i uważasz, że nie jesteś osobą uzależnioną – Komisja zleca wykonanie badania przez biegłych do spraw uzależnień, którzy po spotkaniu z Tobą stwierdzą czy jesteś osobą uzależnioną i sporządzą pisemnie swoją opinię.

Jeśli biegli nie znajdzie u Ciebie objawów uzależnienia Gminna Komisja na tym kończy swoją pracę.

Jeśli biegli stwierdzi, że jesteś osobą uzależnioną Gminna Komisja ma obowiązek przekazać Twoją sprawę do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie – może zapaść wyrok o zobowiązanie Cię do podjęcia leczenia odwykowego.

 

SKŁAD GKRPA W WERBKOWICACH
na podstawie zarządzenia nr 90/2021 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 12 października 2021 r.:

1) Łukasz Wojtaluk - Przewodniczący Komisji
2) Joanna Bożek - Z-ca Przewodniczącego Komisji
3) Małgorzata Żuk - Sekretarz Komisji
4) Joanna Korczyńska - Członek Komisji
5) Waldemar Piotrowski - Członek Komisji
6) Janusz Kucharski - Członek Komisji
7) Renata Mac - Członek Komisji

 

Podstawa prawna:
• Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119)
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.)
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1249).

Kontakt:
Natalia Bednarczuk
stanowisko ds. promocji gminy i zdrowia

Urząd Gminy Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice
(pok. nr 18)
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 846572080 wew. 32, faks 846572091

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes