Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń

Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń

Gmina Werbkowice w roku 2023 zrealizowała zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń

Gmina Werbkowice w roku 2023 zrealizowała zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 111266L na odcinkach od km 0+ 006,00 do km 0+ 276,00 i od km 0+292,00 do km 0+442,00 w miejscowości Sahryń. Zadanie dofinansowane jest z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 - zadanie jednoroczne). Umowa nr G/R/123/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gminie Werbkowice w roku 2023 została podpisana w dniu 21 września 2023r. Wartość otrzymanego dofinansowania: 136 917,29 zł. Całkowita wartość zadania: 273 834,59 zł.           Roboty budowlane zostały zrealizowane w oparciu o materiały do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych pn. : „Remont Drogi gminnej nr 111266L na odcinkach od km 0+ 006,00 do km 0+ 276,00 i od km 0+292,00 do km 0+442,00 w miejscowości Sahryń”.    Roboty objęły: roboty przygotowawcze, roboty nawierzchniowe i roboty wykończeniowe. W ramach robót nawierzchniowych zrealizowano: frezowanie wyrównawczo–profilujące wyeksploatowanej nawierzchni, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm (łącznie 1797 m2 ) oraz wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm (łącznie 1755 m2).

Remont drogi gminnej nr 111266L na odcinkach od km 0+ 006,00 do km 0+ 276,00 i od km 0+292,00 do km 0+442,00 w miejscowości Sahryń

Remont drogi gminnej nr 111266L na odcinkach od km 0+ 006,00 do km 0+ 276,00 i od km 0+292,00 do km 0+442,00 w miejscowości Sahryń

Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice

Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice

Gmina Werbkowice otrzymała dofinansowanie na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy w wysokości 462 080,00 zł dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja dziewiąta – Rozświetlamy Polskę, na zadanie pn. Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice.

Remont drogi gminnej nr 111266L na odcinkach od km 0+ 006,00 do km 0+ 276,00 i od km 0+292,00 do km 0+442,00 w miejscowości Sahryń

Remont drogi gminnej nr 111266L na odcinkach od km 0+ 006,00 do km 0+ 276,00 i od km 0+292,00 do km 0+442,00 w miejscowości Sahryń

Gmina Werbkowice w roku 2023 realizuje zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 111266L na odcinkach od km 0+ 006,00 do km 0+ 276,00 i od km 0+292,00 do km 0+442,00 w miejscowości Sahryń.

Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń

Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń

Gmina Werbkowice w roku 2023 realizuje zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń

Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice

Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy odcinka sieci wodociągowej o długości około 4,9 km wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Planowane zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes