Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Strzyżowiec gm. Werbkowice

Na podstawie Umowy nr 00643-6930-UM0330777/14 z dnia 30.09.2014 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Strzyżowiec gm. Werbkowice”.Cel główny: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie korzystnych warunków do wszechstronnego rozwoju społeczności w oparciu o stworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Strzyżowiec, a następnie udostępnienie obiektu społeczności lokalnej i turystom /jako miejsca działań społeczno – kulturalnych i rekreacyjnych/.

Wartość dofinansowania inwestycji: 46 654,00 zł

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes