Sołectwa

{slider title="Wykaz sołectw" open="true"}

Lp. Sołectwo Zasięg terytorialny
1 Adelina miejscowość Adelina
2 Alojzów miejscowość Alojzów
3 Dobromierzyce miejscowość Dobromierzyce
4 Gozdów miejscowość Gozdów
7 Honiatycze miejscowość Honiatycze
8 Honiatycze-Kolonia miejscowość Honiatycze-Kolonia
9 Honiatyczki miejscowość Honiatyczki
5 Hostynne
miejscowość Hostynne
6 Hostynne-Kolonia miejscowość Hostynne-Kolonia
10 Konopne miejscowość Konopne
11 Kotorów miejscowość Kotorów
12 Łotów miejscowość Łotów
13 Łysa Góra miejscowość Łysa Góra
14 Malice miejscowość Malice
15 Peresołowice miejscowość Peresołowice
16 Podhorce miejscowość Podhorce
17 Sahryń miejscowość Sahryń
18 Sahryń-Kolonia miejscowość Sahryń-Kolonia
19 Strzyżowiec miejscowość Strzyżowiec
20 Terebiniec miejscowość Terebiniec
21 Terebiń cześć miejscowości Terebiń
22 Terebiń-Kolonia cześć miejscowości Terebiń
23 Terebiń-Zady cześć miejscowości Terebiń
24 Turkowice miejscowość Turkowice
25 Werbkowice miejscowość Werbkowice
26 Wilków cześć miejscowości Wilków
27 Wilków-Kolonia cześć miejscowości Wilków
28 Wronowice miejscowość Wronowice
29 Zagajnik miejscowość Zagajnik

{slider title="Sołtysi" open="false"} {slider-ex-ex title="VIII Kadencja 2018-2023 – Skład aktualny" open="false"}

Lp. Sołectwo Sołtys
1 Adelina Kozak Mariusz
2 Alojzów Hołdaś Renata
3 Dobromierzyce Lal Wioletta
4 Gozdów Tujaka Anna rezygnacja z dniem 01.06.2021 r.
Nowosad Alicja od dnia 29.07.2021 r.
5 Hostynne
Kowalczyk Magdalena
Kozak Małgorzata od dnia 26.10.2021
6 Hostynne-Kolonia Giza Bożena rezygnacja z dniem 31.12.2020 r.
Lekan Jarosław od dnia 29.07.2021 r.
7 Honiatycze Barczuk Adam
8 Honiatycze-Kolonia Skirski Józef
9 Honiatyczki Zieleniucha Wiesław
10 Konopne Daniluk Mirosław
11 Kotorów Wróbel Anna
12 Łotów  
13 Łysa Góra Ślusarz Elżbieta
14 Malice Kapusta Krystyna
15 Peresołowice Musur Stanisława
16 Podhorce Bieńko Marzanna
17 Sahryń Śiudak Dorota
18 Sahryń-Kolonia Piądło Jan
19 Strzyżowiec Podolak Wiesław
20 Terebiniec Krawczyk Jadwiga
21 Terebiń Adamowicz Janusz
22 Terebiń-Kolonia Brzoza Józef 
23 Terebiń-Zady Czernoba Mariusz
24 Turkowice Piotrowska Anna
25 Werbkowice Stachniuk Stanisław
26 Wilków Gnasiuk Jadwiga
27 Wilków-Kolonia Wanda Adamczuk 14.01.2019 - 26.09.2022
Zdzisława Tracz-Mardofel 21.10.2022
28 Wronowice Tarnawski Czesław
29 Zagajnik Wójcik Edyta

{slider-ex-ex title="Archiwum wg kadencji" open="false"} {slider-ex-ex-ex title="VII Kadencja 2014-2018" open="false"}

Lp. Sołectwo Sołtys
1 Adelina Kozak Mariusz
2 Alojzów Hołdaś Renata
3 Dobromierzyce Lal Wioletta
4 Gozdów Gałan Urszula (do 30.06.2017)
Anna Urszula Tujaka (od 16.07.2017)
5 Hostynne
Kowalczyk Magdalena
6 Hostynne-Kolonia Laszuk Krzysztof (do 22.01.2017)
Giza Bożena (od 22.01.2017 do 31.12.2020)
7 Honiatycze Barczuk Adam
8 Honiatycze-Kolonia Skirski Józef
9 Honiatyczki Zieleniucha Wiesław
10 Konopne Daniluk Mirosław
11 Kotorów Buczyński Maciej (do 15.03.2017)
Wróbel Anna (od 15.03.2017)
12 Łotów Kucner Kazimierz (do 04.09.2016)
Kalinowska Monika (od 04.09.2016)
13 Łysa Góra Dąbrowska Edyta
14 Malice Kapusta Krystyna
15 Peresołowice Musur Stanisława
16 Podhorce Bieńko Marzanna
17 Sahryń Kalemba Marcin
18 Sahryń-Kolonia Piądło Jan
19 Strzyżowiec Podolak Wiesław
20 Terebiniec Krawczyk Jadwiga
21 Terebiń Adamowicz Janusz
22 Terebiń-Kolonia Garbacz Eugeniusz (do 19.04.2015)
Grad Urszula (od 19.04.2015 do 14.08.2016)
Grad Roman (od 14.08.2016)
23 Terebiń-Zady Czernoba Mariusz
24 Turkowice Piotrowska Anna
25 Werbkowice Stachniuk Stanisław
26 Wilków Gnasiuk Jadwiga
27 Wilków-Kolonia Mielniczuk Danuta
28 Wronowice Wybraniec Krzysztof
29 Zagajnik Wójcik Edyta

{slider-ex-ex-ex title="VI Kadencja 2010-2014" open="false"}

Lp. Sołectwo Sołtys
1 Adelina Palęga Krzysztof (do 19.06.2011)
Kozak Mariusz (od 19.06.2011)
2 Alojzów Hołdaś Renata
3 Dobromierzyce Lal Wioletta
4 Gozdów Gałan Urszula
5 Hostynne
Czerwieniec Mariusz (do 25.02.2013)
Kowalczyk Magdalena (od 25.02.2013)
6 Hostynne-Kolonia Laszuk Krzysztof
7 Honiatycze Kielar Piotr
8 Honiatycze-Kolonia Skirski Józef
9 Honiatyczki Zieleniucha Wiesław
10 Konopne Daniluk Mirosław
11 Kotorów Buczyński Maciej
12 Łotów Kucner Kazimierz
13 Łysa Góra Dąbrowska Edyta
14 Malice Kapusta Krystyna
15 Peresołowice Musur Stanisława
16 Podhorce Bieńko Marzanna
17 Sahryń Bieńkowska-Sołoducha Edyta
18 Sahryń-Kolonia Polikowski Wojciech (do 09.07.2013)
Łukiewicz Renata (od 09.07.2013)
19 Strzyżowiec Podolak Wiesław
20 Terebiniec Krawczyk Jadwiga
21 Terebiń Orchowski Leszek
22 Terebiń-Kolonia Garbacz Eugeniusz
23 Turkowice Piotrowska Anna
24 Werbkowice Stachniuk Stanisław
25 Wilków Gnasiuk Jadwiga
26 Wilków-Kolonia Mielniczuk Danuta
27 Wronowice Rybczyński Tadeusz (do 23.01.2013)
Tarnawski Czesław (od 23.01.2013 do 05.02.2013)
Wybraniec Krzysztof (od 05.02.2013)
28 Zagajnik Wójcik Edyta

{slider-ex-ex-ex title="V Kadencja 2006-2010" open="false"}

Lp. Sołectwo Sołtys
1 Adelina Palęga Krzysztof
2 Alojzów Hołdaś Renata
3 Dobromierzyce Lal Wioletta
4 Gozdów Gałan Urszula
5 Hostynne
Czerwieniec Mariusz
6 Hostynne-Kolonia Szumiła Sławomir
7 Honiatycze Kielar Piotr
8 Honiatycze-Kolonia Skirski Józef
9 Honiatyczki Zieleniucha Wiesław
10 Konopne Galant Paweł
11 Kotorów Buczyński Maciej
12 Łotów Kwiecień Agnieszka (do 26.08.2007)
13 Łysa Góra Dąbrowska Bernarda
14 Malice Kapusta Krystyna
15 Peresołowice Musur Stanisława
16 Podhorce Edelman Bogdan
17 Sahryń Traczuk Mieczysław (do 04.06.2008)
Siudak Krystyna (od 04.06.2008)
18 Sahryń-Kolonia Polikowski Wojciech
19 Strzyżowiec Podolak Wiesław
20 Terebiniec Krawczyk Jadwiga
21 Terebiń Czarnecki Wiesław
22 Terebiń-Kolonia Brzoza Józef
23 Turkowice Piotrowska Anna
24 Werbkowice Stachniuk Stanisław
25 Wilków Gnasiuk Jadwiga
26 Wilków-Kolonia Krygiel Anetta (do 20.05.2007)
Mielniczuk Danuta (od 20.05.2007)
27 Wronowice Rybczyński Tadeusz
28 Zagajnik Caboń Waldemar

{slider-ex-ex-ex title="IV Kadencja 2002-2006" open="false"}

Lp. Sołectwo Sołtys
1 Adelina Pietraś Zbigniew
2 Alojzów Frańczuk Alina
3 Dobromierzyce Janiak Stanisław
4 Gozdów Zając Władysław
5 Hostynne
Zdunek Andrzej
6 Hostynne-Kolonia Laszuk Krzysztof
7 Honiatycze Kielar Piotr
8 Honiatycze-Kolonia Skirski Józef
9 Honiatyczki Gałka Ryszard
10 Konopne Dorota Waldemar
11 Kotorów Buczyński Maciej
12 Łotów Kwiecień Agnieszka
13 Łysa Góra Dąbrowska Bernarda
14 Malice Kapusta Krystyna
15 Peresołowice Burak Leszek
16 Podhorce Edelman Bogdan
17 Sahryń Traczuk Mieczysław
18 Sahryń-Kolonia Polikowski Wojciech
19 Strzyżowiec Podolak Wiesław
20 Terebiniec Kral Franciszka
21 Terebiń Czarnecki Wiesław
22 Terebiń-Kolonia Brzoza Józef
23 Turkowice Piluś Tadeusz
24 Werbkowice Stachniuk Stanisław
25 Wilków Terebus Wiktor
26 Wilków-Kolonia Kulik Marian (do 11.07.2004)
Daniłowicz Anna (od 11.07.2004)
27 Wronowice Terejko Walerian
28 Zagajnik Caboń Waldemar

{slider-ex-ex-ex title="III Kadencja 1998-2002" open="false"}

Lp. Sołectwo Sołtys
1 Adelina Pietraś Zbigniew
2 Alojzów Frańczuk Alina
3 Dobromierzyce Korol Józef (do 08.09.2002)
Janiak Stanisław (od 08.09.2002)
4 Gozdów Zając Władysław
5 Hostynne
Łappo Mariusz (do 01.01.2001)
Zdunek Andrzej (od 09.01.2001)
6 Hostynne-Kolonia Laszuk Krzysztof
7 Honiatycze Kielar Piotr
8 Honiatycze-Kolonia Kliszcz Piotr
9 Honiatyczki Sieraczyński Lech (do 12.02.2002)
Rogowski Krzysztof (od 12.02.2002)
10 Konopne Sagata Władysław
11 Kotorów Buczyński Maciej
12 Łotów Malinowska Barbara
13 Łysa Góra Dąbrowska Bernarda
14 Malice Turek Henryk (do 20.08.1999)
Kryszczuk Ryszard (od 20.08.1999)
15 Peresołowice Musur Stanisława
16 Podhorce Krzemiński Kazimierz (do 12.09.1999)
Musolf Jan (od 12.09.1999 do 18.03.2001)
Edelman Bogdan (od 18.03.2001)
17 Sahryń Traczuk Mieczysław
18 Sahryń-Kolonia Świąder Witold
19 Strzyżowiec Podolak Wiesław
20 Terebiniec Kral Franciszka
21 Terebiń Czarnecki Wiesław
22 Terebiń-Kolonia Holko Leon (do 23.01.2002)
Brzoza Józef (od 23.01.2002)
23 Turkowice Jakimczuk Mieczysław
24 Werbkowice Krupiński Zygmunt
25 Wilków Poninkiewicz Janusz
26 Wilków-Kolonia Hołubik Andrzej (do 15.07.2001)
Kulik Marian (od 15.07.2001)
27 Wronowice Terejko Walerian
28 Zagajnik Staszewski Adam (do 18.02.2001)
Wołkow Wiesław (od 18.02.2001)

{slider-ex-ex-ex title="II Kadencja 1994-1998" open="false"}

Lp. Sołectwo Sołtys
1 Adelina Pietraś Zbigniew
2 Alojzów Frańczuk Grzegorz
3 Dobromierzyce Korol Józef
4 Gozdów Zając Władysław
5 Hostynne
Łappo Mariusz (do 16.02.1997)
Zdunek Andrzej (od 16.02.1997)
6 Hostynne-Kolonia Kula Stanisław (do 08.12.1997)
Laszuk Krzysztof (od 08.12.1997)
7 Honiatycze Kielar Piotr
8 Honiatycze-Kolonia Kliszcz Piotr
9 Honiatyczki Sieraczyński Lech
10 Konopne Sagata Władysław
11 Kotorów Ogórek Marian (do 27.12.1994)
Wac Marian (od 27.12.1994 do 03.03.1996)
Buczyński Maciej (od 03.03.1996)
12 Łotów Malinowska Barbara
13 Łysa Góra Dąbrowska Bernarda
14 Malice Grzesiuk Marian (do 28.09.1997)
Turek Henryk (od 28.09.1997)
15 Peresołowice Styś Stanisław (do 25.02.1996)
Musur Stanisława (od 25.02.1996)
16 Podhorce Krzemiński Kazimierz
17 Sahryń Traczuk Mieczysław
18 Sahryń-Kolonia Świąder Witold
19 Strzyżowiec Podolak Wiesław
20 Terebiniec Kral Franciszka
21 Terebiń Mendoń Marian
22 Terebiń-Kolonia Holko Leon
23 Turkowice Piluś Tadeusz
24 Werbkowice Krupiński Zygmunt
25 Wilków Ciucki Julian (do 18.06.1995)
Poninkiewicz Janusz (od 18.06.1995)
26 Wilków-Kolonia Staroń Wiesław
27 Wronowice Terejko Walerian
28 Zagajnik Staszewski Adam

{slider-ex-ex-ex title="I Kadencja 1990-1994" open="false"}

Lp. Sołectwo Sołtys
1 Adelina Pietraś Zbigniew
2 Alojzów Frańczuk Grzegorz
3 Dobromierzyce Korol Józef
4 Gozdów Zając Władysław
5 Hostynne
Łappo Zygmunt
6 Hostynne-Kolonia Hrycuniak Aleksander (do 16.02.1993)
Kula Stanisław (od 16.02.1993)
7 Honiatycze Ciołko Radosław
8 Honiatycze-Kolonia Kliszcz Piotr
9 Honiatyczki Sieraczyński Lech
10 Konopne Sagata Władysław
11 Kotorów Mirecki Marian
12 Łotów Malinowska Barbara
13 Łysa Góra Dąbrowski Zdzisław
14 Malice Grzesiuk Marian
15 Peresołowice Burak Michał (do 23.02.1992)
Styś Stanisław (od 23.02.1992)
16 Podhorce Edelman Bogdan
17 Sahryń Bilik Henryk (do 24.11.1991)
Bilik Franciszek (od 24.11.1991 do 06.01.1992)
Traczuk Mieczysław (od 06.01.1992)
18 Sahryń-Kolonia Maciuk Józef
19 Strzyżowiec Podolak Wiesław
20 Terebiniec Kral Franciszka
21 Terebiń Mendoń Marian
22 Terebiń-Kolonia Wójcik Stanisław
23 Turkowice Łobocki Henryk (do 12.01.1991)
Piluś Tadeusz (od 12.01.1991)
24 Werbkowice Krupiński Zygmunt
25 Wilków Ciucki Julian
26 Wilków-Kolonia Staroń Wiesław
27 Wronowice Terejko Walerian (do 21.06.1992)
Mazurek Stanisław (od 21.06.1992)
28 Zagajnik Wołkow Wiesław (do 25.04.1993)
Kozak Kazimierz (od 25.04.1993)

{/sliders-ex-ex-ex} {slider-ex-ex title="Archiwum wg sołectw" open="false"} {slider-ex-ex-ex title="Adelina" open="false"}

Kozak Mariusz VII kadencja 2014-2018 od 19.02.2015
Kozak Mariusz
Palęga Krzysztof
VI kadencja 2010-2014 od 19.06.2011
od 18.01.2011
Pietraś Zbigniew V kadencja 2006-2010 od 25.01.2007
Pietraś Zbigniew IV kadencja 2002-2006 od 20.01.2003
Pietraś Zbigniew III kadencja 1998-2002 od 08.01.1999
Pietraś Zbigniew II kadencja 1994-1998 od 28.11.1994
Pietraś Zbigniew I kadencja 1990-1994 od 14.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Alojzów" open="false"}

Hołdaś Renata VII kadencja 2014-2018 od 09.02.2015
Hołdaś Renata VI kadencja 2010-2014 od 20.01.2011
Hołdaś Renata V kadencja 2006-2010 od 08.02.2007
Frańczuk Alina IV kadencja 2002-2006 od 28.01.2003
Frańczuk Alina III kadencja 1998-2002 od 12.01.1999
Frańczuk Grzegorz II kadencja 1994-1998 od 02.12.1994
Frańczuk Grzegorz I kadencja 1990-1994 od 05.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Dobromierzyce" open="false"}

Lal Wioletta VII kadencja 2014-2018 od 14.02.2015
Lal Wioletta VI kadencja 2010-2014 od 01.02.2011
Lal Wioletta V kadencja 2006-2010 od 12.01.2007
Janiak Stanisław IV kadencja 2002-2006 od 13.01.2003
Janiak Stanisław
Korol Józef
III kadencja 1998-2002 od 08.09.2002
od 22.01.1999
Korol Józef II kadencja 1994-1998 od 25.11.1994
Korol Józef I kadencja 1990-1994 od 13.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Gozdów" open="false"}

Gałan Urszula
Anna Urszula Tujaka
VII kadencja 2014-2018 od 09.02.2015 do 30.06.2017
od 16.07.2017
Gałan Urszula VI kadencja 2010-2014 od 20.01.2011
Gałan Urszula V kadencja 2006-2010 od 23.01.2007
Zając Władysław IV kadencja 2002-2006 od 28.01.2003
Zając Władysław III kadencja 1998-2002 od 12.01.1999
Zając Władysław II kadencja 1994-1998 od 27.11.1994
Zając Władysław I kadencja 1990-1994 od 06.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Hostynne wieś" open="false"}

Kowalczyk Magdalena VII kadencja 2014-2018 od 11.02.2015
Kowalczyk Magdalena
Czerwieniec Mariusz
VI kadencja 2010-2014 od 25.02.2013
od 28.01.2011
Czerwieniec Mariusz V kadencja 2006-2010 od 12.01.2007
Zdunek Andrzej IV kadencja 2002-2006 od 16.01.2003
Zdunek Andrzej
Łappo Mariusz
III kadencja 1998-2002 od 09.01.2001
od 25.01.1999
Zdunek Andrzej
Łappo Zygmunt
II kadencja 1994-1998 od 16.02.1997
od 06.12.1994
Łappo Zygmunt I kadencja 1990-1994 od 07.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Hostynne-Kolonia" open="false"}

Giza Bożena
Laszuk Krzysztof
VII kadencja 2014-2018 od 22.01.2017
od 11.02.2015
Laszuk Krzysztof VI kadencja 2010-2014 od 28.01.2011
Szumiła Sławomir V kadencja 2006-2010 od 12.01.2007
Laszuk Krzysztof IV kadencja 2002-2006 od 29.01.2003
Laszuk Krzysztof III kadencja 1998-2002 od 25.01.1999
Laszuk Krzysztof
Kula Stanisław
II kadencja 1994-1998 od 08.12.1997
od 06.12.1994
Kula Stanisław
Hrycuniak Aleksander
I kadencja 1990-1994 od 16.02.1993
od 16.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Honiatycze" open="false"}

Barczuk Adam VII kadencja 2014-2018 od 12.02.2015
Kielar Piotr VI kadencja 2010-2014 od 24.01.2011
Kielar Piotr V kadencja 2006-2010 od 17.01.2007
Kielar Piotr IV kadencja 2002-2006 od 06.02.2003
Kielar Piotr III kadencja 1998-2002 od 20.01.1999
Kielar Piotr II kadencja 1994-1998 od 07.12.1994
Ciołko Radosław I kadencja 1990-1994 od 11.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Honiatycze-Kolonia" open="false"}

Skirski Józef VII kadencja 2014-2018 od 12.02.2015
Skirski Józef VI kadencja 2010-2014 od 24.01.2011
Skirski Józef V kadencja 2006-2010 od 17.01.2007
Skirski Józef IV kadencja 2002-2006 od 06.02.2003
Kliszcz Piotr III kadencja 1998-2002 od 20.01.1999
Kliszcz Piotr II kadencja 1994-1998 od 08.12.1994
Kliszcz Piotr I kadencja 1990-1994 od 02.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Honiatyczki" open="false"}

Zieleniucha Wiesław VII kadencja 2014-2018 od 12.02.2015
Zieleniucha Wiesław VI kadencja 2010-2014 od 24.01.2011
Zieleniucha Wiesław V kadencja 2006-2010 od 17.01.2007
Gałka Ryszard IV kadencja 2002-2006 od 05.02.2003
Rogowski Krzysztof
Sieraczyński Lech
III kadencja 1998-2002 od 12.02.2002
od 19.01.1999
Sieraczyński Lech II kadencja 1994-1998 od 07.12.1994
Sieraczyński Lech I kadencja 1990-1994 od 02.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Konopne" open="false"}

Daniluk Mirosław VII kadencja 2014-2018 od 10.02.2015
Daniluk Mirosław VI kadencja 2010-2014 od 27.01.2011
Galant Paweł V kadencja 2006-2010 od 16.01.2007
Dorota Waldemar IV kadencja 2002-2006 od 16.01.2003
Sagata Władysław III kadencja 1998-2002 od 15.01.1999
Sagata Władysław II kadencja 1994-1998 od 04.12.1994
Sagata Władysław I kadencja 1990-1994 od 11.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Kotorów" open="false"}

Wróbel Anna
Buczyński Maciej
VII kadencja 2014-2018 od 15.03.2017
od 19.02.2015
Buczyński Maciej VI kadencja 2010-2014 od 27.01.2011
Buczyński Maciej V kadencja 2006-2010 od 16.01.2007
Buczyński Maciej IV kadencja 2002-2006 od 17.01.2003
Buczyński Maciej III kadencja 1998-2002 od 14.01.1999
Buczyński Maciej
Wac Marian
Ogórek Marian
II kadencja 1994-1998 od 03.03.1996
od 27.12.1994
od 04.12.1994
Mirecki Marian I kadencja 1990-1994 od 02.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Łysa Góra" open="false"}

Dąbrowska Edyta VII kadencja 2014-2018 od 16.02.2015
Dąbrowska Bernarda VI kadencja 2010-2014 od 09.02.2011
Dąbrowska Bernarda V kadencja 2006-2010 od 16.01.2007
Dąbrowska Bernarda IV kadencja 2002-2006 od 16.01.2003
Dąbrowska Bernarda III kadencja 1998-2002 od 27.01.1999
Dąbrowska Bernarda II kadencja 1994-1998 od 03.12.1994
Dąbrowski Zdzisław I kadencja 1990-1994 od 04.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Łotów" open="false"}

Kalinowska Monika
Kucner Kazimierz
VII kadencja 2014-2018 od 04.09.2016
od 11.02.2015
Kucner Kazimierz VI kadencja 2010-2014 od 02.02.2011
Kwiecień Agnieszka V kadencja 2006-2010 od 12.01.2007 do 26.08.2007
Kwiecień Agnieszka IV kadencja 2002-2006 od 22.01.2003
Malinowska Barbara III kadencja 1998-2002 od 25.01.1999
Malinowska Barbara II kadencja 1994-1998 od 06.12.1994
Malinowska Barbara I kadencja 1990-1994 od 13.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Malice" open="false"}

Kapusta Krystyna VII kadencja 2014-2018 od 19.02.2015
Kapusta Krystyna VI kadencja 2010-2014 od 25.01.2011
Kapusta Krystyna V kadencja 2006-2010 od 10.01.2007
Kapusta Krystyna IV kadencja 2002-2006 od 18.02.2003
Kryszczuk Ryszard
Turek Henryk
III kadencja 1998-2002 od 20.08.1999
od 13.01.1999
Turek Henryk
Grzesiuk Marian
II kadencja 1994-1998 od 28.09.1997
od 03.12.1994
Grzesiuk Marian I kadencja 1990-1994 od 04.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Peresołowice" open="false"}

Musur Stanisława VII kadencja 2014-2018 od 14.02.2015
Musur Stanisława VI kadencja 2010-2014 od 01.02.2011
Musur Stanisława V kadencja 2006-2010 od 24.01.2007
Burak Leszek IV kadencja 2002-2006 od 15.01.2003
Musur Stanisława III kadencja 1998-2002 od 22.01.1999
Musur Stanisława
Styś Stanisław
II kadencja 1994-1998 od 25.02.1996
od 25.11.1994
Styś Stanisław
Burak Michał
I kadencja 1990-1994 od 23.02.1992
od 07.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Podhorce" open="false"}

Bieńko Marzanna VII kadencja 2014-2018 od 09.02.2015
Bieńko Marzanna VI kadencja 2010-2014 od 03.02.2011
Edelman Bogdan V kadencja 2006-2010 od 23.01.2007
Edelman Bogdan IV kadencja 2002-2006 od 29.01.2003
Edelman Bogdan
Musolf Jan
Krzemiński Kazimierz
III kadencja 1998-2002 od 18.03.2001
od 12.09.1999
od 13.01.1999
Krzemiński Kazimierz II kadencja 1994-1998 od 27.11.1994
Edelman Bogdan I kadencja 1990-1994 od 06.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Sahryń" open="false"}

Kalemba Marcin VII kadencja 2014-2018 od 06.02.2015
Bieńkowska-Sołoducha Edyta VI kadencja 2010-2014 od 21.01.2011
Siudak Krystyna
Traczuk Mieczysław
V kadencja 2006-2010 od 04.06.2008
od 12.01.2007
Traczuk Mieczysław IV kadencja 2002-2006 od 27.01.2003
Traczuk Mieczysław III kadencja 1998-2002 od 08.01.1999
Traczuk Mieczysław II kadencja 1994-1998 od 28.02.1994
Traczuk Mieczysław
Bilik Franciszek
Bilik Henryk
I kadencja 1990-1994 od 06.01.1992
od 24.11.1991
od 14.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Sahryń-Kolonia" open="false"}

Piądło Jan VII kadencja 2014-2018 od 06.02.2015
Łukiewicz Renata
Polikowski Wojciech
VI kadencja 2010-2014 od 09.07.2013
od 13.02.2011
Polikowski Wojciech V kadencja 2006-2010 od 12.01.2007
Polikowski Wojciech IV kadencja 2002-2006 od 27.01.2003
Świąder Witold III kadencja 1998-2002 od 08.01.1999
Świąder Witold II kadencja 1994-1998 od 01.12.1994
Maciuk Józef I kadencja 1990-1994 od 04.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Strzyżowiec" open="false"}

Podolak Wiesław VII kadencja 2014-2018 od 16.02.2015
Podolak Wiesław VI kadencja 2010-2014 od 02.02.2011
Podolak Wiesław V kadencja 2006-2010 od 10.01.2007
Podolak Wiesław IV kadencja 2002-2006 od 17.01.2003
Podolak Wiesław III kadencja 1998-2002 od 11.01.1999
Podolak Wiesław II kadencja 1994-1998 od 01.12.1994
Podolak Wiesław I kadencja 1990-1994 od 05.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Terebiniec" open="false"}

Krawczyk Jadwiga VII kadencja 2014-2018 od 16.02.2015
Krawczyk Jadwiga VI kadencja 2010-2014 od 19.01.2011
Krawczyk Jadwiga V kadencja 2006-2010 od 09.01.2007
Kral Franciszka IV kadencja 2002-2006 od 14.01.2003
Kral Franciszka III kadencja 1998-2002 od 11.01.1999
Kral Franciszka II kadencja 1994-1998 od 02.12.1994
Kral Franciszka I kadencja 1990-1994 od 14.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Terebiń" open="false"}

Adamowicz Janusz VII kadencja 2014-2018 od 17.02.2015
Orchowski Leszek VI kadencja 2010-2014 od 04.01.2011
Czarnecki Wiesław V kadencja 2006-2010 od 09.01.2007
Czarnecki Wiesław IV kadencja 2002-2006 od 03.02.2003
Czarnecki Wiesław III kadencja 1998-2002 od 29.01.1999
Mendoń Marian II kadencja 1994-1998 od 29.11.1994
Mendoń Marian I kadencja 1990-1994 od 05.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Terebiń-Kolonia" open="false"}

Grad Roman
Grad Uszula
Garbacz Eugieniusz
VII kadencja 2014-2018 od 14.08.2016
od 19.04.2015
od 15.02.2015
Garbacz Eugieniusz VI kadencja 2010-2014 od 19.01.2011
Brzoza Józef V kadencja 2006-2010 od 09.01.2007
Brzoza Józef IV kadencja 2002-2006 od 03.02.2003
Brzoza Józef
Holko Leon
III kadencja 1998-2002 od 23.01.2002
od 18.01.1999
Holko Leon II kadencja 1994-1998 od 29.11.1994
Wójcik Stanisław I kadencja 1990-1994 od 04.06.1991

{slider-ex-ex-ex title="Terebiń-Zady" open="false"}

Czernoba Mariusz I kadencja 2014-2018 od 13.09.2015

{slider-ex-ex-ex title="Turkowice" open="false"}

Piotrowska Anna VII kadencja 2014-2018 od 13.02.2015
Piotrowska Anna VI kadencja 2010-2014 od 19.01.2011
Piotrowska Anna V kadencja 2006-2010 od 01.02.2007
Piluś Tadeusz IV kadencja 2002-2006 od 24.02.2003
Jakimczuk Mieczysław III kadencja 1998-2002 od 22.06.1998
Piluś Tadeusz II kadencja 1994-1998 od 05.12.1994
Piluś Tadeusz
Łobocki Henryk
I kadencja 1990-1994 od 12.01.1991
od 10.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Werbkowice" open="false"}

Stachniuk Stanisław VII kadencja 2014-2018 od 15.02.2015
Stachniuk Stanisław VI kadencja 2010-2014 od 13.02.2011
Stachniuk Stanisław V kadencja 2006-2010 od 28.01.2007
Stachniuk Stanisław IV kadencja 2002-2006 od 04.02.2003
Krupiński Zygmunt III kadencja 1998-2002 od 09.01.1999
Krupiński Zygmunt II kadencja 1994-1998 od.11.12.1994
Krupiński Zygmunt I kadencja 1990-1994 od 12.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Wilków" open="false"}

Gnasiuk Jadwiga VII kadencja 2014-2018 od 10.02.2015
Gnasiuk Jadwiga VI kadencja 2010-2014 od 20.02.2011
Gnasiuk Jadwiga V kadencja 2006-2010 od 24.01.2007
Terebus Wiktor IV kadencja 2002-2006 od 24.02.2003
Poninkiewicz Janusz III kadencja 1998-2002 od 21.01.1999
Poninkiewicz Janusz
Ciucki Julian
II kadencja 1994-1998 od 18.06.1995
od 26.11.1994
Ciucki Julian I kadencja 1990-1994 od 06.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Wilków-Kolonia" open="false"}

Mielniczuk Danuta VII kadencja 2014-2018 od 10.02.2015
Mielniczuk Danuta VI kadencja 2010-2014 od 02.02.2011
Mielniczuk Danuta
Krygiel Anetta
V kadencja 2006-2010 od 20.05.2010
od 10.01.2007
Daniłowicz Anna
Kulik Marian
IV kadencja 2002-2006 od 11.07.2004 do 02.07.2006
od 16.01.2003 do 11.07.2004
Kulik Marian
Hołubik Andrzej
III kadencja 1998-2002 od 15.07.2001
od 10.03.1998
Staroń Wiesław II kadencja 1994-1998 od 11.12.1994
Staroń Wiesław I kadencja 1990-1994 od 07.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Wronowice" open="false"}

Wybraniec Krzysztof VII kadencja 2014-2018 od 13.02.2015
Wybraniec Krzysztof
Tarnawski Czesław
Rybczyński Tadeusz
VI kadencja 2010-2014 od 05.02.2013
od 23.01.2013
od 25.01.2011
Rybczyński Tadeusz V kadencja 2006-2010 od 28.01.2007
Terejko Walerian IV kadencja 2002-2006 od 21.01.2003
Terejko Walerian III kadencja 1998-2002 od 04.02.1999
Terejko Walerian II kadencja 1994-1998 od od 05.12.1994
Mazurek Stanisław
Terejko Walerian
I kadencja 1990-1994 od 21.06.1992
od 10.12.1990

{slider-ex-ex-ex title="Zagajnik" open="false"}

Wójcik Edyta VII kadencja 2014-2018 od 06.02.2015
Wójcik Edyta VI kadencja 2010-2014 od 09.07.2013
Caboń Waldemar V kadencja 2006-2010 od 12.01.2007 do 25.09.2008
Caboń Waldemar IV kadencja 2002-2006 od 27.01.2003
Wołkow Wiesław
Staszewski Adam
III kadencja 1998-2002 od 18.02.2001
od 08.01.1999
Staszewski Adam II kadencja 1994-1998 od 28.11.1994
Kozak Kazimierz
Wołkow Wiesław
I kadencja 1990-1994 od 25.04.1993
od 10.12.1990

{/sliders-ex-ex} {/sliders-ex} {/sliders}

Kontakt z sołtysami z terenu Gminy Werbkowice jest możliwy za pośrednictwem stanowiska ds. obsługi Rady Gminy: telefon 84 657 20 80, w. 40, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Ponadto sołtysi uczestniczą w obradach sesji Rady Gminy Werbkowice.

Terminy sesji są zamieszczane na stronie internetowej Urzędu: https://werbkowice.pl/

Free Joomla templates by Ltheme