Ogłoszenie dotyczące planowanej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń, Wójt Gminy Werbkowice informuje o możliwości wykonania przyłączy wodociągowych

Informacja o spotkaniu dotyczącym Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Informacja o spotkaniu dotyczącym Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz zmian w Regulaminach wynikających z Uchwały Rady Ministrów nr 205/2022, zmieniającej Uchwałę Rady Ministrów nr 84/2021, powołującą Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 Zmiana terminu naboru wniosków z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego w dniu 16.01.2023 r. o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku - Wójt Gminy Werbkowice informuje podmioty zainteresowane uzyskaniem dotacji, o przedłużeniu terminu naboru wniosków.

Sesja LIX

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz: 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godzinie 08.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: