Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie rozpoczęta

Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie rozpoczęta. Pierwsze transporty dzisiaj trafią do mieszkańców. Sprzedaż węgla prowadzi przedsiębiorca A i A Andrzej Kot z siedzibą w Werbkowicach ul. Kolejowa 9A.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice z proponowanym porządkiem obrad:

INFORMACJA  w sprawie zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. art. 4 ust. 7 ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r.  poz. 2236) informuję, że na terenie Gminy Werbkowice sprzedaż preferencyjną węgla dla gospodarstw domowych będzie  prowadził  przedsiębiorca: 

Zaproszenie na LV Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) zwołuję LV Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2022 r. (piątek) o godz: 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad: