Ruszył remont Zagrody Wandalskiej
Ruszył remont Zagrody Wandalskiej w Kotorowie. Niebawem będzie ukończone ogrodzenie i naprawiona kalenica na dachu chaty. Na razie jest bałagan, ale już wkrótce Zagroda znowu będzie pięknym klimatycznym miejscem.

Zaproszenie na sesję XXVII/2021 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz: 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na sesji Rady Gminy Werbkowice w dniu 29 stycznia 2021 roku zawiadamiam, że w dniu 11 czerwca 2021 r. o godz. 15.30 odbędzie się posiedzenie komisji samorządowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XXIV/159/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2021 zawiadamiam, że w dniu 9 czerwca 2021 roku o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5 a) odbędzie się posiedzenie komisji.