Integracja i Ja 2013

20110505integracjaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje projekt systemowy ”INTEGRACJA I JA” współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

Informacje o projekcie "KU PRZYSZŁOŚCI"

Gmina Werbkowice realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą "KU PRZYSZŁOŚCI" Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Integracja i Ja 2012

 

pokl2009.gif efs2010.gif

logointegracja.jpg

„INTEGRACJA I JA”

współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Werbkowice

20110811indywidualizacjaSamorządowa Jednostka Oświaty w Werbkowicach realizuje projekt ptIndywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Werbkowice”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Integracja i Ja 2011

20110505integracjaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach realizuje projekt systemowy ”INTEGRACJA I JA” współfinansowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes