Remont świetlico - remizy w miejscowości Alojzów

Na podstawie Umowy z 12.05.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00565-6930-UM0340809/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Remont świetlico - remizy w miejscowości Alojzów” 

 

Cel główny: Rozwój aktywności i tożsamości społeczności wiejskiej mieszkańców Alojzowa, poprzez przystosowanie obiektu świetlicowego polegającego na remoncie 1 świetlicy w roku 2011.

 

 

Celami cząstkowymi są:

    zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych ludności

    wzrost atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym, kulturalnym i społecznym.

    zachowanie dziedzictwa kulturowego

 

 

Wartość dofinansowania inwestycji 20 807 zł.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes