Remont i modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Dobromierzyce

Na podstawie umowy nr 00776-6930-UM0341618/11 zawartej w dniu 5 października 2011r. o przyznanie pomocy w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007–2013. 

 

Cel główny; Rozwój aktywności i tożsamości społeczności wiejskiej mieszkańców Dobromierzyc, poprzez przystosowanie obiektu świetlicowego polegającego na remoncie i modernizacji 1 świetlicy w roku 2012.

Celami cząstkowymi są:

a. zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych ludności

b. wzrost atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym, kulturalnym i społecznym.

c. zachowanie dziedzictwa kulturowego

 

 

Wartośc dofinansowania inwestycji23 646 zł

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes