DANE DO FAKTUR
Sposób pierwszy Nabywca:
Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice
NIP 9191783198
Odbiorca:
Urząd Gminy Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice
(bez numeru NIP Urzędu)
Sposób drugi Nabywca:
Gmina Werbkowice
Urząd Gminy Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice
NIP 9191783198