Integracja i Ja 2009

pokl2009.gif efs2009.gif

logointegracja.jpg

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej

Działanie 7.1 Rozwój i Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Integracja i Ja 2008

20080709integracjaija.jpgGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że rozpoczyna realizację projektu pn. INTEGRACJA I JA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-20013.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes