Remont świetlico - remizy w miejscowości Terebiń

Na podstawie Umowy nr 00407-6930-UM0330492/13 z dnia 24.07.2013 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Remont świetlico - remizy w miejscowości Terebiń”.

Remont świetlicy w miejscowości Malice

Na podstawie Umowy nr 00727-6930-UM0330493/13 z dnia 06.09.2013 r., w ramach działania działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Remont świetlicy w miejscowości Malice”.

Remont budynku świetlicy w miejscowości Hostynne

Na podstawie umowy nr 00249-6930-UM0330242/11 zawartej w dniu 14 grudnia 2011r. Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Remont budynku świetlico remizy w miejscowości Podhorce

Na podstawie umowy nr 00225-6930-UM0330243/11 zawartej w dniu 28 grudnia 2011r. Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Remont budynku świetlico – remizy w miejscowości Peresołowice

Na podstawie umowy nr 00204-6930-UM0330241/11 zawartej w dniu 5 października 2011r. Działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem terenu parkowego, budowa alejek spacerowych i miejsc postoju pojazdów oraz zagospodarowanie terenu zielenią, budowa alejek spacerowych na działce 140/1 - Park Gminny w Werbkowicach

Na podstawie Umowy z 03.03.2011r. o przyznanie pomocy Nr 00123-6930-UM0330189/10 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację ''Przebudowa amfiteatru i widowni wraz z urządzeniem terenu parkowego, budowa alejek spacerowych i miejsc postoju pojazdów oraz zagospodarowanie terenu zielenią, budowa alejek spacerowych na działce 140/1 - Park Gminny w Werbkowicach''

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes