Remont świetlicy w miejscowości Terebiniec

Na podstawie Umowy nr 00627-6930-UM0330769/14 z dnia 22.08.2014 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Remont świetlicy w miejscowości Terebiniec”.

Remont świetlico-remizy w Honiatyczach

Na podstawie Umowy nr 00602-6930-UM0330718/14 z dnia 04.06.2014 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina realizuje operację „Remont świetlico-remizy w Honiatyczach”.

Budowa przystani kajakowej na rzece Huczwa w km 24+240 w m. Werbkowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia

Na podstawie Umowy nr 00424-6930-UM0330494/13 z dnia 06.09.2013 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Budowa przystani kajakowej na rzece Huczwa w km 24+240 w m. Werbkowice wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Remont świetlico - remizy w miejscowości Turkowice

Na podstawie Umowy nr 00408-6930-UM0330495/13 z dnia 05.08.2013 r., w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Remont świetlico - remizy w miejscowości Turkowice”.

Remont świetlicy w miejscowości Konopne

Na podstawie Umowy nr 00402-6930-UM0330491/13 z dnia 24.07.2013 r., w ramach działania413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Remont świetlicy w miejscowości Konopne”.

Remont świetlicy w miejscowości Łysa Góra

Na podstawie Umowy nr 00401-6930-UM0330490/13 z dnia 24.07.2013 r.,w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Gminą Werbkowice, Gmina zrealizowała operację „Remont świetlicy w miejscowości Łysa Góra”.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes