Wójt

2024-2029 Kadencja IX

Stanowisko Wójt Gminy Werbkowice
Imię i nazwisko Monika Podolak
Telefon 84 657 20 80 w. 39
Telefon komórkowy 884 800 416 
E-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy;

  • określanie sposobu wykonywania uchwał;

  • gospodarowanie mieniem komunalnym;

  • wykonywanie budżetu Gminy Werbkowice;

  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników podległych jednostek organizacyjnych.

Wójt ponadto kieruje bieżącymi sprawami Gminy, reprezentuje ją na zewnątrz, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią, ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Odpowiada także za prawidłową gospodarkę finansową Gminy, posiadając w tym zakresie szereg, przynależnych tylko jemu, kompetencji.

Wójt wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Gminy. Jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Wójt jako organ wykonawczy oraz kierownik Urzędu wydaje zarządzenia, natomiast jako organ administracji publicznej wydaje decyzje, postanowienia i zaświadczenia. 

Ponadto Wójt sprawuje nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy.

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes