Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej i podwyższenie na terenie Gminy Werbkowice parametrów technicznych oraz eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej dzięki przebudowie drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice.

Konwersja cyfrowa domów kultury - grant dla GOK Werbkowice

Konwersja cyfrowa domów kultury - grant dla GOK Werbkowice

Informujemy, że wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach pn. „Werbkowice stawiają czoła wyzwaniom poprzez dostęp do kultury on-line”, złożony w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury dofinasowanego z Funduszy Europejskich, otrzymał grant w wysokości 164 000,00 zł.

Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w Werbkowicach – remont Amfiteatru w Werbkowicach

Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w Werbkowicach – remont Amfiteatru w Werbkowicach

Cel: Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług i infrastruktury społecznej oraz rozwój infrastruktury kulturalnej.

Projekt grantowy "Granty PPGR"

Projekt grantowy "Granty PPGR"

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Budowa miejsca rekreacji w Werbkowicach - informacje o projekcie

Budowa miejsca rekreacji w Werbkowicach

Cel: popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz jej udostępnianie społeczności gminy Werbkowice oraz przyjezdnym.

Free Joomla templates by Ltheme