Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu gminy Werbkowice
Featured

Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu gminy Werbkowice

Gmina Werbkowice uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt: „Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Werbkowicach z terenu gminy Werbkowice

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice – budowa skateparku
Featured

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice – budowa skateparku

Gmina Werbkowice informuje, że prowadzone są roboty budowlane przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Werbkowicach w związku z projektem pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice – budowa skateparku”, realizowanym w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice - budowa skateparku
Featured

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice - budowa skateparku

Operacja realizująca cel szczegółowy określony jako "poprawa dostępności do wysokiej jakości usług i infrastruktury społecznej", zakłada budowę jednego obiektu infrastruktury rekreacyjnej skateparku w Werbkowicach.

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice
Featured

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej i podwyższenie na terenie Gminy Werbkowice parametrów technicznych oraz eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej dzięki przebudowie drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice.

Konwersja cyfrowa domów kultury - grant dla GOK Werbkowice
Featured

Konwersja cyfrowa domów kultury - grant dla GOK Werbkowice

Informujemy, że wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach pn. „Werbkowice stawiają czoła wyzwaniom poprzez dostęp do kultury on-line”, złożony w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury dofinasowanego z Funduszy Europejskich, otrzymał grant w wysokości 164 000,00 zł.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes