Zaproszenie na posiedzenie komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada

...

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 18 lutego 2022 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 16 lutego 2022 roku o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zaproszenie na sesję XL/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm )

...

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 10 lutego 2022 roku o godzinie 8.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Dnia 28 stycznia 2022 roku o godzinie 09.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zaproszenie na sesję XXXIX/2022 Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U.

...

Zaproszenie na posiedzenie komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada

...

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dnia 20 stycznia 2022 roku o godzinie 8.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 18 stycznia 2022 roku o godz. 14:30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.