Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 20 października 2022 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 13 października 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg,

Odwołanie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Werbkowice.

Odwołanie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Werbkowice.

Informuję o odwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaplanowanego na 5 października 2022 roku na godz. 15:00.

Zaproszenie na LII Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Werbkowice,

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice,

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

Dnia 5 października 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes