Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Samorządowej

Dnia 11 stycznia 2024 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

z
Featured

Informacja o posiedzeniu

Informuję że posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Werbkowice z dniu 4 stycznia 2024 r. zostaje przełożone, następny termin posiedzenia komisji zostanie podany do wiadomości.

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 4 stycznia 2024 r. o godz. 8:15 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Sesja LXXIX
Featured

Sesja LXXIV

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn. zm.) zwołuję LXXIV sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz: 9.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej

Dnia 15 grudnia 2023 roku o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes