Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 19 grudnia 2022 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 19 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Sesja LVI

Sesja LVI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LVI (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. (środa) o godz 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 08:30 w Urzędzie Gminy Werbkowice z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2022 r. (piątek) o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice z proponowanym porządkiem obrad:

Free Joomla templates by Ltheme