Sesja LIX
Featured

Sesja LIX

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LIX Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godz: 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2023 r. (piątek) o godzinie 08.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 19 stycznia 2023 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a)
odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 13 stycznia 2023 roku o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 12 stycznia 2023 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 11 stycznia 2023 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes