Zaproszenie na LI (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice

Zaproszenie na LI (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LI (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godz 9:30

Zawiadomienie o Wspólnym Posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Zawiadomienie o Wspólnym Posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (wtorek) o godzinie 08.30  

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 29 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Werbkowice

Zaproszenie na L Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm ) zwołuję L Sesję Rady Gminy Werbkowice,

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice,

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 1 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes