Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 11 stycznia 2023 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zaproszenie na LVIII (budżetową) Sesję Rady Gminy Werbkowice

Zaproszenie na LVIII (budżetową) Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm) zwołuję LVIII (budżetową) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz: 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 08.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Sesja LVII

Sesja LVII

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LVII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 21 grudnia 2022 r. (środa) o godz 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 19 grudnia 2022 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 19 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes