Sesja LXXI

Sesja LXXI

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) zwołuję LXXI Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 22 września 2023 r. (piątek) o godz: 13:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.

3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.

5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice obszaru przy ul. Przemysłowej w Werbkowicach.

8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice uchylająca uchwałę w sprawie współpracy z Powiatem Hrubieszowskim przy remoncie drogi powiatowe Nr 3416L Podhorce - Terebiń w miejscowości Gozdów oraz budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Kopernika w miejscowości Werbkowice.

9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.

10. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zamknięcie sesji.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Related Articles

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes