Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 4 listopada 2022 roku o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XXXIX/235/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2022 zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice
(pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 3 listopada 2022 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej - wyjazdowej do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Werbkowice.

Zaproszenie na LIII Sesję Rady Gminy Werbkowice

Zaproszenie na LIII Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godz 14:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 25 października 2022 r. (wtorek) o godzinie 14.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 20 października 2022 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Free Joomla templates by Ltheme