Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr LIX/325/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2023, zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2023 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice(pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 25 maja 2023 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 4 maja 2023 roku o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Sesja LXIII

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LXIII Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz: 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr LIX/325/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2023, zawiadamiam, że w dniu 4 kwietnia 2023 roku o godzinie 11:30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes