Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 25 maja 2023 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Analiza sprawozdania z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych za rok 2022 oraz obrona cywilna.
4.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy.
5. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes