Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zgodnie z planem pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr LIX/325/2023 z dnia 27 stycznia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Werbkowice na rok 2023, zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2023 roku o godzinie 9:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice(pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

 

Porządek obrad:
1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Kontrola poniesionych wydatków Gminnych Dożynek w roku 2022 oraz analiza porównawcza z roku 2021.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes