Zaproszenie na XXXIII/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Zaproszenie na XXXIII/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXXIII sesję Rady Gminy Werbkowice,

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice,

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

Dnia 30 września 2021 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dnia 24 września 2021 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Zaproszenie na XXXII/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Zaproszenie na XXXII/2021 sesję Rady Gminy Werbkowice kadencji 2018-2023

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm ) zwołuję XXXII (nadzwyczajną) sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 23.09.2021 r. (czwartek) o godz: 15.00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada
2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 23 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 14.15 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Free Joomla templates by Ltheme