Sesja LXIII
Featured

Sesja LXIII

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) zwołuję LXIII Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2023 r. (wtorek) o godz: 12:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
3. Sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Gminy z okresu między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
6. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Werbkowice.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach za rok 2022.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Werbkowicach za 2022 rok wraz z potrzebami w zakresie pomocy społecznej oraz Ocenę zasobów pomocy społecznej. za 2022 rok.
10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji „Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022”.
11. Informacja o interpelacjach i zapytaniach skierowanych do Wójta oraz udzielonych odpowiedziach.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

 

Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl
Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes