Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 4 maja 2023 roku o godzinie 09:00 w Urzędzie Gminy
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Analiza wydatków na promocję gminy za 2022 rok.
5. Analiza ściągalności opłat za wodę, ścieki, odpady komunalne, czynsze oraz podatku od środków transportowych, rolnego, nieruchomości a także informacje dotyczące zwolnień, umorzeń i odroczeń podatkowych za 2022 r.
6. Realizacja inwestycji zaplanowanych i wykonywanych w 2023 roku.
7. Analiza szczegółowa wydatków na wszystkie usługi w urzędzie gminy i jednostkach administracyjnych za 2022 rok.
8. Sprawy bieżące.
9. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes