Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:    1. Otwarcie wspólnego posiedzenia i stwierdzenie kworum.   2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.   3. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.   4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Werbkowice w wysokości wyższej niż określona w art. 25 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.   5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.   6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.   7. Zakończenie obrad.  Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów --
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 r. (czwartek) o godzinie 08:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. (piątek) o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Sesja LXXV
Featured

Sesja LXXV

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn. zm.) zwołuję LXXV Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2024 r. (piątek) o godz: 12:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ
Featured

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ

Dnia 16 stycznia 2024 roku o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice
(pokój nr 5a parter) odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETOWEJ
Featured

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI BUDŻETOWEJ

Dnia 12 stycznia 2024 roku o godzinie 12:30 w Urzędzie Gminy 
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Featured

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

Dnia 12 stycznia 2024 r. o godz. 8:15 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a)
odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes