Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2023 r. (czwartek) o godzinie 08.00  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

 Dnia 10 lipca 2023 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) 
odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Sesja LXV

Sesja LXV

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm ) zwołuję LXV Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godz: 09.30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. (wtorek) o godzinie 08:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 23 czerwca  2023 r. o godz. 7:30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) 
odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

    Dnia 16 czerwca 2023 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy 
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes