Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 5 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Dyskusja o ochronie nad zwierzętami bezdomnymi.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowane działania zmierzające do zmniejszenia przestępczości na terenie gminy
5. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes