Informacja o zwołaniu I Sesji Rady Gminy Werbkowice
Featured

Informacja o zwołaniu I Sesji Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie § 3 Postanowienia Nr 252/2024 Komisarza Wyborczego w Zamościu I z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji rad gmin kadencji 2024-2029, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rad Gmin/Miejskich/Rady Miasta Zamość, wójtów/burmistrzów/Prezydenta Miasta Zamość wybranych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 7 kwietnia 2024 r., Wójt Gminy Werbkowice informuje, że w dniu 6 maja 2024 r. (poniedziałek) odbędzie się pierwsza sesja Rady Gminy Werbkowice kadencji 2024-2029.

Sesja LXXIX
Featured

Sesja LXXIX

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn. zm.) zwołuję LXXIX Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godz: 11:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o godzinie 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
Featured

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

Dnia 16 kwietnia 2024 r. o godz. 08:15 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Sesja LXXVIII
Featured

Sesja LXXVIII

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn. zm.) zwołuję LXXVIII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 26 marca 2024 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes