Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2023 r. (czwartek) o godzinie 08:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

Dnia 17 sierpnia 2023 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 3 sierpnia 2023 r. o godz. 8:30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a)
odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Sesja LXVII

Sesja LXVII

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn. zm.) zwołuję LXVII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 28 lipca 2023 r. (piątek) o godz 09:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji stałych

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Werbkowice (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 6083) zwołuję Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Werbkowice, które odbędzie się w dniu 28 lipca 2023 r. (piątek) o godzinie 08.30  w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Sesja LXVI

Sesja LXVI

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn. zm.) zwołuję LXVI (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 13 lipca 2023 r. (czwartek) o godz 08:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes