Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 19 grudnia 2022 roku o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Wydanie opinii na temat projektu budżetu gminy na rok 2023
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie obrad.

Free Joomla templates by Ltheme