Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 11 stycznia 2023 roku o godzinie 08:00 w Urzędzie Gminy
Werbkowice (pokój nr 5a parter) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrzenie wniosków o zmianę w porządku obrad.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2022.
5. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2023.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie obrad.

Free Joomla templates by Ltheme