Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 3 listopada 2022 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej - wyjazdowej

...

Zaproszenie na LIII Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję LIII

...

Zawiadomienie o posiedzeniu

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr XLV/399/2018 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 listopada

...

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 20 października 2022 r. o godz. 08.00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i

...

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 13 października 2022 r. o godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg,

Odwołanie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Werbkowice.

Informuję o odwołaniu posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zaplanowanego na 5 października 2022 roku na godz. 15:00.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.

...

Na podstawie § 46 ust. 2 Statutu Gminy Werbkowice stanowiącego załącznik do Uchwały nr

...

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

Dnia 5 października 2022 r. o godz.

...

Zaproszenie na LI (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

...