Zawiadomienie o posiedzeniu

Zawiadomienie o posiedzeniu

 Dnia 10 lipca 2023 r. o godz. 8:00 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a) 
odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

    
Porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie skargi na Wójta Gminy Werbkowice.
4. Analiza i wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku o upublicznienie wezwania Suwerena do bojkotu wyborów 2023.
5. Zakończenie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes