Sesja LXXVIII
Featured

Sesja LXXVIII

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z pózn. zm.) zwołuję LXXVIII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Werbkowice, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2024 r. (piątek) o godz 8:00 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (na piętrze) z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Rozpatrzenie wniosku o zmianę w porządku obrad.
  3. Wystąpienie Wójta.
  4. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.
  5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Gminy Werbkowice w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.
  6. Zamknięcie sesji.


Obrady sesji będą transmitowane na stronie Urzędu Gminy: https://werbkowice.sesja.pl

Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –  pracodawca obowiązany jest zwolnić Radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes