Zawiadomienie o posiedzeniu
Featured

Zawiadomienie o posiedzeniu

Dnia 26 marca 2024 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy Werbkowice (pokój nr 5a na parterze) odbędzie się posiedzenie Komisji Samorządowej.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2. Wybór przewodniczącego posiedzenia.
3. Informacja z Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2023 rok.
4. Zamknięcie obrad.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes