Projekt grantowy "Granty PPGR"
Featured

Projekt grantowy "Granty PPGR"

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"
Featured

Projekt grantowy "Cyfrowa Gmina"

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Budowa miejsca rekreacji w Werbkowicach - informacje o projekcie

Budowa miejsca rekreacji w Werbkowicach

Cel: popularyzacja aktywnego stylu życia poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz jej udostępnianie społeczności gminy Werbkowice oraz przyjezdnym.

Realizacja projektu pn. „ZDALNI – ZDOLNI 2”
Featured

Realizacja projektu pn. „ZDALNI – ZDOLNI 2”

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ZDALNI – ZDOLNI 2” w ramach konkursu grantowego Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego Oś priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu - informacje o projekcie
Featured

Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego, wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu”.

Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice - etap II
Featured

Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice - etap II

Gmina Werbkowice realizauje projekt:

„Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – Etap II”,

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes