Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice
Featured

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej i podwyższenie na terenie Gminy Werbkowice parametrów technicznych oraz eksploatacyjnych istniejącej infrastruktury drogowej dzięki przebudowie drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice.

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi, w tym pieszych, poprzez poszerzenie jezdni do 5,5 m szerokości, budowę chodnika, miejsc parkingowych i oświetlenia ulicznego.
W efekcie realizacji operacji zostanie podwyższony dopuszczalny nacisk osi pojazdu do 100 kN.

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00177-65151-UM0300685/22

 

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes