Konwersja cyfrowa domów kultury - grant dla GOK Werbkowice
Featured

Konwersja cyfrowa domów kultury - grant dla GOK Werbkowice

Informujemy, że wniosek Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach pn. „Werbkowice stawiają czoła wyzwaniom poprzez dostęp do kultury on-line”, złożony w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury dofinasowanego z Funduszy Europejskich, otrzymał grant w wysokości 164 000,00 zł.

 

Nadmienić należy, że z łącznie złożonych 422 wniosków zostało wyłonionych 60 grantobiorców.

Celem projektu jest wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach (GOK) w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i dalszego rozwijania statutowych działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społeczności lokalnej w okresie 01.09.22-31.08.23.

W projekcie zaplanowano:
- udział w szkoleniach organizowanych przez Operatora w ramach bloków tematycznych: projektowanie oferty programowej on-line, narzędzia internetowe, zarządzanie;
- udział w szkoleniu organizowanym przez Operatora poświęconemu projektowaniu oferty kulturalnej on-line;
- doposażenie GOK w sprzęt komputerowy umożliwiający użycie sieci Internet i narzędzi on-line do prowadzenia statutowej działalności jednostki, niezbędne oprogramowanie i licencje oraz zakup usług informatycznych umożliwiających wykorzystanie narzędzi cyfrowych w edukacji kulturalnej i animacji kultury, zakup usług informatycznych niezbędnych do zapewnienia możliwości udziału w działaniach beneficjenta osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom niepełnosprawnym;
- szkolenia personelu w zakresie obsługi zakupionego sprzętu oraz wykorzystania narzędzi IT w realizacji proj. animacyjnych lub z zakresu edukacji kulturalnej.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes