Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w Werbkowicach – remont Amfiteatru w Werbkowicach
Featured

Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w Werbkowicach – remont Amfiteatru w Werbkowicach

Cel: Poprawa dostępności do wysokiej jakości usług i infrastruktury społecznej oraz rozwój infrastruktury kulturalnej. Ulepszenie gminnego amfiteatru poprzez wykonanie jego remontu stworzy warunki do większej aktywizacji i integracji mieszkańców oraz rozwoju lokalnych zasobów ludzkich. Wspomoże rozwój lokalnych organizacji pozarządowych oraz grup formalnych i nieformalnych oraz przyczyni się do rozwijania kontaktów zewnętrznych podmiotów działających na terenie gminy, sprzyjających nawiązywaniu relacji osobistych i integracji społeczności lokalnej. Wpłynie też na efektywną promocję obszaru LGD.

Kwota dofinansowania z UE: 32 035,00 zł

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01790-6935-UM0313578/22 z dnia 23.06.2022 r.

Inwestycja obejmuje m in.:
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z płyt poliwęglanowych,
- oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej zadaszenia,
- wykonanie nowego wykończenia cokołu podestu amfiteatru,
- wykonanie nowej posadzki,
- wykonanie pochylni terenowej dla osób niepełnosprawnych,
- wykonanie nowych podwieszanych ekranów akustycznych.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes