Projekt grantowy "Granty PPGR"

Projekt grantowy "Granty PPGR"

Gmina Werbkowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

 

Celem projektu jest wsparcie popegeerowskich rodzin z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu

Dofinansowanie będzie przeznaczone na zakup laptopów umożliwiających pracę zdalną.

Dofinansowanie projektu z UE: 80 000,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Strona projektu: V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU – Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes