Strategie, plany, programy

{slider title="Plany inne" open="false"}

Plan gospodarki niskoemisyjnej 2015-2020

Plan gospodarki odpadami

Program ochrony środowiska

Program opieki nad zabytkami

{/sliders}

{slider title="Plany odnowy miejscowości" open="false"}

Plan odnowy miejscowości Gozdów

Plan odnowy miejscowości Honiatycze

Plan odnowy miejscowości Hostynne

Plan odnowy miejscowości Konopne

Plan odnowy miejscowości Kotorów

Plan odnowy miejscowości Łysa Góra

Plan odnowy miejscowości Malice

Plan odnowy miejscowości Peresołowice

Plan odnowy miejscowości Podhorce

Plan odnowy miejscowości Sahryń

Plan odnowy miejscowości Strzyżowiec

Plan odnowy miejscowości Terebiniec

Plan odnowy miejscowości Terebiń

Plan odnowy miejscowości Turkowice

Plan odnowy miejscowości Werbkowice

Plan odnowy miejscowości Wronowice

{/sliders}

{slider title="Planowanie przestrzenne" open="false"}

Plan zagospodarowania przestrzennego Gozdów

Plan zagospodarowania przestrzennego Hostynne-Kolonia

Plan zagospodarowania przestrzennego Podhorce

Plan zagospodarowania przestrzennego Turkowice

Plan zagospodarowania przestrzennego Werbkowice

Plan zagospodarowania przestrzennego Wronowice

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 3 edycja

{/sliders}

{slider title="Strategie" open="false"}

Lokalny program rewitalizacji gminy Werbkowice na lata 2017-2023

Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2020

Strategia rozwoju lokalnego 2015-2020

Strategia rozwoju lokalnego 2009-2015

{/sliders}

Free Joomla templates by Ltheme