Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495
Featured

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Gmina Werbkowice w roku 2022 zrealizowała Zadanie drogowe pn. "Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495". Roboty remontowe zakończono i drogę przekazano w użytkowanie w dniu 11 sierpnia 2022r.

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec
Featured

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje inwestycję zadanie pn. Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495
Featured

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Werbkowicach 2022
Featured

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Werbkowicach 2022

Gmina Werbkowice w roku 2022 otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Werbkowicach w wysokości 16 718,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 43 760,00 zł. 

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Featured

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowany ze środków budżetu państwa
Featured

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowany ze środków budżetu państwa

W 2022 r. Gmina Werbkowice realizuje zadanie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o łącznej wartości 122,500 zł, dotacja z budżetu państwa wynosi 98.000 zł, wkład własny gminy to kwota 24.500 zł.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes