Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Sahryń, z lokalizacją na działce nr ewid. gruntu 242/4 obręb 0189 Sahryń, oraz budowę fragmentu sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych. Planowane zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 16.08.2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023

Gmina Werbkowice pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację czterech projektów obejmujących prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Werbkowicach

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Werbkowicach

Gmina Werbkowice w roku 2023 otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Werbkowicach w wysokości 23 040,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 55 940,00 zł.

Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19

Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19

Gmina Werbkowice realizuje zadanie pn.: „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes