Remont drogi gminnej nr 111266L  na odcinkach  od  km 0+ 006,00 do km 0+ 276,00 i od km  0+292,00 do km 0+442,00 w miejscowości Sahryń
Featured

Remont drogi gminnej nr 111266L na odcinkach od km 0+ 006,00 do km 0+ 276,00 i od km 0+292,00 do km 0+442,00 w miejscowości Sahryń

Gmina Werbkowice w roku 2023 realizuje zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 111266L na odcinkach od km 0+ 006,00 do km 0+ 276,00 i od km 0+292,00 do km 0+442,00 w miejscowości Sahryń.

Remont drogi gminnej  nr 111306L  od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń
Featured

Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń

Gmina Werbkowice w roku 2023 realizuje zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń

Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice
Featured

Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy odcinka sieci wodociągowej o długości około 4,9 km wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej. Planowane zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice
Featured

Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody (SUW) w miejscowości Sahryń, z lokalizacją na działce nr ewid. gruntu 242/4 obręb 0189 Sahryń, oraz budowę fragmentu sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych. Planowane zadanie inwestycyjne jest realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024
Featured

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością - edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 16.08.2023 r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023
Featured

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 2023

Gmina Werbkowice pozyskała środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację czterech projektów obejmujących prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes