Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Werbkowicach
Featured

Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Werbkowicach

Gmina Werbkowice w roku 2023 otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Werbkowicach w wysokości 23 040,00 zł. Całkowity koszt zadania wynosi 55 940,00 zł.

Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19
Featured

Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19

Gmina Werbkowice realizuje zadanie pn.: „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Featured

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach zajmuje się realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.
Featured

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023
Featured

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec
Featured

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Gmina Werbkowice zrealizowała w 2022 roku Zadanie drogowe pn. "Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec". Roboty remontowe zakończono i wyremontowane drogi przekazano w użytkowanie w dniu 6 września 2022 r.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes