Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Gmina Werbkowice zrealizowała w 2022 roku Zadanie drogowe pn. "Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec". Roboty remontowe zakończono i wyremontowane drogi przekazano w użytkowanie w dniu 6 września 2022 r.

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Gmina Werbkowice w roku 2022 zrealizowała Zadanie drogowe pn. "Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495". Roboty remontowe zakończono i drogę przekazano w użytkowanie w dniu 11 sierpnia 2022r.

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje inwestycję zadanie pn. Remont odcinków dróg gminnych Nr 111257L w m. Łysa Góra i Nr 111256L w m. Strzyżowiec

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje zadanie pn. Remont drogi gminnej Nr 111281L w m. Kol. Alojzów od km 0+000 do 2+495

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes