„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowany ze środków budżetu państwa

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 finansowany ze środków budżetu państwa

W 2022 r. Gmina Werbkowice realizuje zadanie w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, o łącznej wartości 122,500 zł, dotacja z budżetu państwa wynosi 98.000 zł, wkład własny gminy to kwota 24.500 zł.

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111257L w m. Łysa Góra, Nr 111256L w m. Strzyżowiec oraz Nr 111281L w m. Kol. Alojzów

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 111257L w m. Łysa Góra, Nr 111256L w m. Strzyżowiec oraz Nr 111281L w m. Kol. Alojzów

Gmina Werbkowice w roku 2022 realizuje dwa zadania na inwestycję drogową dofinansowane z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 - zadanie jednoroczne):

Zakończenie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice"

Zakończenie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice"

Gmina Werbkowice w roku 2021 zrealizowała inwestycję drogową pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice.

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice

Gmina Werbkowice w roku 2021 realizuje inwestycję drogową pn. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111273L (ul. Kościuszki) w miejscowości Werbkowice.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021 - informacje o projekcie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach informuje, że przystąpił do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes