Remont drogi gminnej  nr 111306L  od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń
Featured

Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń

Gmina Werbkowice w roku 2023 zrealizowała zadanie pn. Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń


Zadanie dofinansowane jest z państwowych funduszy celowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 - zadanie jednoroczne).
Umowa nr G/R/33/2023 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gminie Werbkowice w roku 2023 została podpisana w dniu 13 września 2023r.
Wartość otrzymanego dofinansowania: 222 376,71 zł.
Całkowita wartość zadania: 446 471,55 zł.
Roboty budowlane zrealizowane zostały w oparciu o materiały do zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych pn.: „Remont drogi gminnej nr 111306L od km 0+ 016,00 do km 0+ 484,00 w miejscowości Sahryń”.
Roboty objęły roboty przygotowawcze oraz remont nawierzchni bitumicznej jezdni w tym: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W o gr. 5 cm (łącznie 2692 m2 ) i wykonanie nawierzchni warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm (łącznie 2645 m2). W ramach robót wykonano także wykończenie poboczy drogi oraz remont oznakowania pionowego.

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes