Podmioty realizujące oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Zgodnie z pkt. 3.1.1 i 3.1.2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 jednostki samorządu terytorialnego opracowują i przesyłają właściwym miejscowo prezesom sądów rejonowych, prokuratorom rejonowym, komendantom

powiatowych/miejskich Policji oraz wchodzących w obręb powiatu gminom do 15 lipca każdego kolejnego roku, zaktualizowany informator z powiatu zawierający dane teleadresowe podmiotów oraz organizacji pozarządowych, a także zakres realizowanych przez nie oddziaływań, w szczególności korekcyjnoedukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W związku z powyższym przedstawiamy informator zawierający wykaz instytucji, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują na terenie Powiatu Hrubieszowskiego ofertę dla osób stosujących przemoc w rodzinie jak i dla ofiar przemocy.

Informator o instytucjach i podmiotach realizujących oferty dla osób stosujących przemocy w rodzinie - pobierz

 

Copyright © Free Joomla! 4 templates / Design by Galusso Themes